ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, . (2017). Θα Υπάρξουν Επιπτώσεις του BREXIT στους Εργαζόμενους Γιατρούς από την ΕΕ, στα Συστήματα Υγείας και Στην Τεχνολογία Ιατρικής Απεικόνισης;. Hellenicjcardiol, 57(3). Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/120