Αθανασόπουλος, . (2018). Στρατηγικές Διερεύνησης Στεφανιαίας Νόσου από την Αρχική Πιθανολογική Διαστρωμάτωση στη Σχέση Κόστους πρός Προγνωστικό Όφελος.. Hellenicjcardiol, 58(5). Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/157