Αθανασόπουλος, . 2018 Jan 16. Στρατηγικές Διερεύνησης Στεφανιαίας Νόσου από την Αρχική Πιθανολογική Διαστρωμάτωση στη Σχέση Κόστους πρός Προγνωστικό Όφελος.. hellenicjcardiol. [Online] 58:5