Αθανασόπουλος, Γεώργιος. " Στρατηγικές Διερεύνησης Στεφανιαίας Νόσου από την Αρχική Πιθανολογική Διαστρωμάτωση στη Σχέση Κόστους πρός Προγνωστικό Όφελος.." hellenicjcardiol [Online], 58.5 (2017): n. pag. Web. 25 Feb. 2021