Αθανασόπουλος, Γεώργιος. " Στρατηγικές Διερεύνησης Στεφανιαίας Νόσου από την Αρχική Πιθανολογική Διαστρωμάτωση στη Σχέση Κόστους πρός Προγνωστικό Όφελος." hellenicjcardiol [Online], Volume 58 Number 5 (16 January 2018)