Ασκητής, . (2018). Επηρεάζουν τα Αντιυπερτασικά Φάρμακα τη Σεξουαλική Λειτουργία του Άνδρα;. Hellenicjcardiol, 58(5). Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/159