ΤΣΙΆΚΟΥ, Αφροδίτη; ΚΟΡΑΝΤΖΌΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης; ΓΟΥΔΈΒΕΝΟΣ, Ιωάννης. Πλήρης Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός σε Νεαρή Γυναίκα. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 58, n. 5, jan. 2018. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/163>. Date accessed: 25 feb. 2021.