Τσιάκου, ., Κοραντζόπουλος, ., & Γουδέβενος, . (2018). Πλήρης Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός σε Νεαρή Γυναίκα. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση. Hellenicjcardiol, 58(5). Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/163