Τσιάκου, Αφροδίτη, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, & Ιωάννης Γουδέβενος. " Πλήρης Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός σε Νεαρή Γυναίκα. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση." hellenicjcardiol [Online], 58.5 (2017): n. pag. Web. 25 Feb. 2021