Τσιάκου, Αφροδίτη, Κοραντζόπουλος, Παναγιώτης, AND Γουδέβενος, Ιωάννης. " Πλήρης Κολποκοιλιακός Αποκλεισμός σε Νεαρή Γυναίκα. Παρουσίαση Περιστατικού και Ανασκόπηση" hellenicjcardiol [Online], Volume 58 Number 5 (16 January 2018)