Πιπιλής, ., Νικολάου, ., & Μακρυγιάννης, . (2019). Σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται συγχρόνως αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα;. Hellenicjcardiol, 59(6), 466-473. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/264