" Η Επίδραση του Φύλου και της Ηλικίας στο Αναίμακτα Εκτιμώμενο Μυοκαρδιακό Έργο της Αριστερής Κοιλίας στον Υγιή Πληθυσμό.." hellenicjcardiol [Online], 59.6 (2018): 448-453. Web. 22 Jul. 2019