Βασιλειάδης, . (2019). Νεότερες Εφαρμογές Αξονικής Στεφανιογραφίας. Ιατρική αναγκαιότητα ή επιστημονική περιέργεια. Hellenicjcardiol, 60(1), 9-11. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/281