Βασιλειάδης, Ιωάννης. " Νεότερες Εφαρμογές Αξονικής Στεφανιογραφίας. Ιατρική αναγκαιότητα ή επιστημονική περιέργεια." hellenicjcardiol [Online], 60.1 (2019): 9-11. Web. 23 May. 2022