Βασιλειάδης, Ιωάννης. " Νεότερες Εφαρμογές Αξονικής Στεφανιογραφίας. Ιατρική αναγκαιότητα ή επιστημονική περιέργεια" hellenicjcardiol [Online], Volume 60 Number 1 (15 April 2019)