Γουδέβενος, . (2019). Πώς να Ετοιμάσετε μια Επιτυχημένη Διάλεξη. Μια διάλεξη πρέπει να μοιάζει με τη φούστα της γυναίκας: τόσο μακριά που να καλύπτει τα απαραίτητα, αλλά και τόσο κοντή που να προκαλεί το ενδιαφέρον.. Hellenicjcardiol, 60(1), 13. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/282