Γουδέβενος, Ιωάννης. " Πώς να Ετοιμάσετε μια Επιτυχημένη Διάλεξη. Μια διάλεξη πρέπει να μοιάζει με τη φούστα της γυναίκας: τόσο μακριά που να καλύπτει τα απαραίτητα, αλλά και τόσο κοντή που να προκαλεί το ενδιαφέρον.." hellenicjcardiol [Online], 60.1 (2019): 13. Web. 31 May. 2020