Τσιβγούλης, Γεώργιος, Βαδικόλιας, Κωνσταντίνος, Βασιλικός, Βασίλειος, Δηλαβέρης, Πολυχρόνης, Καραπαναγιωτίδης, Θεόδωρος, Κατσάνος, Αριστείδης, Κωνσταντινίδης, Σταύρος, Μανώλης, Αθανάσιος, Μητσιάς, Παναγιώτης, Νίκας, Δημήτριος, Τσιαχρής, Δημήτριος, AND Τσιούφης, Κωνσταντίνος. " Ανίχνευση Κολπικής Μαρμαρυγής σε Ασθενείς με Κρυπτογενές Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Κείμενο Ομοφωνίας της Ελληνικής Νευρολογικής Εταρείας, της Ομάδας Εργασίας των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας & της" hellenicjcardiol [Online], Volume 60 Number 1 (15 April 2019)