Βουρβούρη, . (2019). Αξονική Τομογραφία Στεφανιαίων Αγγείων. Hellenicjcardiol, 60(1), 32-42. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/284