Βουρβούρη, Ελένη. " Αξονική Τομογραφία Στεφανιαίων Αγγείων." hellenicjcardiol [Online], 60.1 (2019): 32-42. Web. 27 May. 2020