Τσεκούρα, . (2019). Ενημερωμένα Πρότυπα και Διαδικασίες για τη Διαπίστευση των Υπερηχοκαρδιογραφικών Εργαστηρίων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης. Hellenicjcardiol, 60(1), 44-59. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/285