Τσεκούρα, Μετάφραση: Δωροθέα. " Ενημερωμένα Πρότυπα και Διαδικασίες για τη Διαπίστευση των Υπερηχοκαρδιογραφικών Εργαστηρίων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης" hellenicjcardiol [Online], Volume 60 Number 1 (16 April 2019)