Βασιλειάδης, . (2019). Quiz Απεικονιστικής Καρδιολογίας. Hellenicjcardiol, 60(1), 43. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/286