ΚΑΐΡΗΣ, Χρήστος et al. Εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή - Το πρότυπο της χρήσης των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε μία απομακρυσμένη πόλη της ανατολικής Μακεδονίας. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 3, p. 151-158, oct. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/307>. Date accessed: 29 oct. 2020.