ΚΟΥΚΌΠΟΥΛΟΣ, Π. et al. Χρόνος ανταπόκρισης και επιβίωση σε θύματα Καρδιακής Ανακοπής στον Προ–Νοσοκομειακό χώρο. Πιλοτικό πρόγραμμα του τμήματος Μοτοσυκλετών Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΑΒ Αθηνών. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 3, p. 159-175, oct. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/309>. Date accessed: 21 oct. 2020.