Κουκόπουλος, ., Λάτσιος, ., Ζυγούρης, ., Λέτσιος, ., Δάμκαλης, A., Λαττάς, K., Λουπάσης, E., Τζανκεμβρέκης, E., Γεωργατσώνας, ., Συνετός, A., Σιδηρόπουλος, K., & Τσιούφης, . (2020). Χρόνος ανταπόκρισης και επιβίωση σε θύματα Καρδιακής Ανακοπής στον Προ–Νοσοκομειακό χώρο. Πιλοτικό πρόγραμμα του τμήματος Μοτοσυκλετών Ταχείας Επέμβασης του ΕΚΑΒ Αθηνών. Hellenicjcardiol, 61(3), 159-175. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/309