Αντωνόπουλος, ., Παναγιωτάκης, ., & Λαποκωνσταντάκης, . (2020). Καρδιακή ανακοπή σε ασθενή με σύνδρομο de Winter. Hellenicjcardiol, 61(3), 179-182. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/310