Αντωνόπουλος, Ευστράτιος, Χρήστος Α. Παναγιωτάκης, & Γεώργιος Ν. Λαποκωνσταντάκης. " Καρδιακή ανακοπή σε ασθενή με σύνδρομο de Winter." hellenicjcardiol [Online], 61.3 (2020): 179-182. Web. 29 Oct. 2020