Αντωνόπουλος, Ευστράτιος, Παναγιωτάκης, Χρήστος, AND Λαποκωνσταντάκης, Γεώργιος. " Καρδιακή ανακοπή σε ασθενή με σύνδρομο de Winter" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 3 (13 October 2020)