Τσαλκάνης, ., Γαλανόπουλος, ., & Κακουδάκης, . (2020). Η επίδραση της χορήγησης των στατινών στην καρδιαγγειακή λειτουργία των ασθενών με προοδευτικό συστηματικό σκληρόδερμα. Hellenicjcardiol, 61(5), 258-299. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/330