Τσαλκάνης, Βασίλειος, Νικόλαος Γαλανόπουλος, Dr., & Εμμανουήλ Νικόλαος Κακουδάκης, Dr.. "Η επίδραση της χορήγησης των στατινών στην καρδιαγγειακή λειτουργία των ασθενών με προοδευτικό συστηματικό σκληρόδερμα." hellenicjcardiol [Online], 61.5 (2020): 258-299. Web. 20 Jan. 2021