Τσαλκάνης, Βασίλειος, Γαλανόπουλος, Νικόλαος, AND Κακουδάκης, Εμμανουήλ. "Η επίδραση της χορήγησης των στατινών στην καρδιαγγειακή λειτουργία των ασθενών με προοδευτικό συστηματικό σκληρόδερμα" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 5 (29 December 2020)