Βασιλειάδης, . (2020). Ο ρόλος της απεικόνισης στην Καρδιο-Ογκολογία. Hellenicjcardiol, 61(2), 49-55. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/332