Βασιλειάδης, Ιωάννης. " Ο ρόλος της απεικόνισης στην Καρδιο-Ογκολογία." hellenicjcardiol [Online], 61.2 (2020): 49-55. Web. 24 Jan. 2021