ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΐΔΗΣ, Ιωάννης et al. Θέσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοτοξικότητας από Αντινεοπλασματικές Θεραπείες. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 56-127, july 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/333>. Date accessed: 19 jan. 2021.