Παρασκευαΐδης, ., Νταλιάνης, ., Φαρμάκης, ., Μιχαλοπούλου, ., Κωστάκου, ., Κεραμιδά, ., Ρεπάσος, ., Αγγελοπούλου, ., Ζωγράφος, ., & Μισεγιαννίδης, . (2020). Θέσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοτοξικότητας από Αντινεοπλασματικές Θεραπείες. Hellenicjcardiol, 61(2), 56-127. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/333