Παρασκευαΐδης, ., Νταλιάνης, ., Φαρμάκης, ., Μιχαλοπούλου, ., Κωστάκου, ., Κεραμιδά, ., Ρεπάσος, ., Αγγελοπούλου, ., Ζωγράφος, ., & Μισεγιαννίδης, . 2020 Jul 31. Θέσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοτοξικότητας από Αντινεοπλασματικές Θεραπείες. hellenicjcardiol. [Online] 61:2