Παρασκευαΐδης, Ιωάννης, Αργύρης Νταλιάνης, Δημ΄ήτριος Φαρμάκης, Έλενα Μιχαλοπούλου, Παναγιώτα Κωστάκου, Καλλιόπη Κεραμιδά, Ευάγγελος Ρεπάσος, Ελένη Αγγελοπούλου, Νικόλαος Ζωγράφος, & Αλέξανδρος Μισεγιαννίδης. " Θέσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοτοξικότητας από Αντινεοπλασματικές Θεραπείες." hellenicjcardiol [Online], 61.2 (2020): 56-127. Web. 19 Jan. 2021