Παρασκευαΐδης, Ιωάννης, Νταλιάνης, Αργύρης, Φαρμάκης, Δημ΄ήτριος, Μιχαλοπούλου, Έλενα, Κωστάκου, Παναγιώτα, Κεραμιδά, Καλλιόπη, Ρεπάσος, Ευάγγελος, Αγγελοπούλου, Ελένη, Ζωγράφος, Νικόλαος, AND Μισεγιαννίδης, Αλέξανδρος. " Θέσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες Καρδιοτοξικότητας από Αντινεοπλασματικές Θεραπείες" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 2 (31 July 2020)