Κεραμιδά, ., Αναστασίου, ., Οικονομοπούλου, ., Οικονομίδης, ., Ψυρρή, ., Ηλιοδρομίτης, ., & Φιλιππάτος, . 2020 Jul 31. Αμφικοιλιακή καρδιοτοξικότητα από τραστουζουμάμπη σε ασθενή με καρκίνο μαστού. hellenicjcardiol. [Online] 61:2