Κεραμιδά, Καλλιόπη, Μαρία Αναστασίου, Παναγιώτα Οικονομοπούλου, Ιγνάντιος Οικονομίδης, Αμάντα Ψυρρή, Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης, & Γεράσιμος Φιλιππάτος. " Αμφικοιλιακή καρδιοτοξικότητα από τραστουζουμάμπη σε ασθενή με καρκίνο μαστού." hellenicjcardiol [Online], 61.2 (2020): 128-136. Web. 5 Dec. 2020