Κεραμιδά, Καλλιόπη, Αναστασίου, Μαρία, Οικονομοπούλου, Παναγιώτα, Οικονομίδης, Ιγνάντιος, Ψυρρή, Αμάντα, Ηλιοδρομίτης, Ευστάθιος, AND Φιλιππάτος, Γεράσιμος. " Αμφικοιλιακή καρδιοτοξικότητα από τραστουζουμάμπη σε ασθενή με καρκίνο μαστού" hellenicjcardiol [Online], Volume 61 Number 2 (31 July 2020)