Σπηλιόπουλος, ., & Ζώτος, . (2020). Μια συνοπτική επισκόπηση των κυτταρικών θεραπειών με βλαστοκύτταρα στην καρδιακή ανεπάρκεια. A brief overview of stem cell based therapies for heart failure. Hellenicjcardiol, 61(5), 357-367. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/336