ΑΡΧΟΝΤΆΚΗΣ, Στέφανος et al. Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κύηση. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 5, p. 320-337, dec. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/337>. Date accessed: 20 jan. 2021.