Αρχοντάκης, ., Σκαλής, ., Παπαζάχου, ., Βαμβάκου, ., Παναγοπούλου, ., Ανδριανοπούλου, ., Θωμόπουλος, ., & Μακρής, . (2020). Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κύηση. Hellenicjcardiol, 61(5), 320-337. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/337