Αρχοντάκης, Στέφανος, Γεώργιος Σκαλής, Ουρανία Παπαζάχου, Γεωργία Βαμβάκου, Νίκη Παναγοπούλου, Ιλιάνα Ανδριανοπούλου, Κώστας Θωμόπουλος, & Θωμάς Μακρής. " Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στην Κύηση." hellenicjcardiol [Online], 61.5 (2020): 320-337. Web. 26 Jan. 2021