ΜΑΣΔΡΆΚΗΣ, Αντώνιος Γεωργίου et al. H μυοκαρδίτιδα ως παρενέργεια της αντινεοπλασματικής θεραπείας με αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποι-ητικού συστήματος. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 5, p. 338-356, dec. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/340>. Date accessed: 21 jan. 2021.