Μασδράκης, ., Coletti, L., Ευσταθίου, ., & Κωνσταντινίδης, . (2020). H μυοκαρδίτιδα ως παρενέργεια της αντινεοπλασματικής θεραπείας με αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποι-ητικού συστήματος. Hellenicjcardiol, 61(5), 338-356. Retrieved from http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/340