Μασδράκης, Αντώνιος, Luigi Coletti, Δημήτριος Ευσταθίου, & Στυλιανός Κωνσταντινίδης. " H μυοκαρδίτιδα ως παρενέργεια της αντινεοπλασματικής θεραπείας με αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποι-ητικού συστήματος." hellenicjcardiol [Online], 61.5 (2020): 338-356. Web. 26 Jan. 2021