ΣΥΝΕΤΌΣ, Α. et al. Η ιστορία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 61, n. 3, p. 137-138, oct. 2020. Available at: <http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/342>. Date accessed: 29 oct. 2020.